Rechercher un mot dans le dictionnaire (expressions régulières autorisées)
Ponatekao - Terme Haaviviniìa - Définition
va et vient
hee me te hua
vaccin
veò pāpua
vague
1)- kaùtai

2)- naùtai

vaguelette
1)- kaùkaùtai

2)- naùnaùtai

valise
1)- hāokakahu

2)- fāonakahu

vallée
kaavai
vanille
vānira
vapeur
autā
varicelle
karokaro
velours
verete

tapa huuhuu

vendre
hokoatu

hooatu

vendre à crédit
hokoatu àiê
vengeance, rancune
umu huke

huke i te umu

vent dominant
1)- metaki tumu

2)- metani tumu

vent frais
1)- metaki moû

2)- metani moû

vent modéré
1)- metaki moû mai

2)- metani moû mai

vent variable
1)- metaki huìhuì

2)- metani huìhuì

vente
hokoatu
vente aux enchères
hoko tūtava
ventilateur
1)- pēkahi metaki

2)- pēkahi metani

ventilation
1)- puta metaki

2)- puta metani

Vénus (étoile du matin)
1)- Hetū pōpōuì

Hetū oatea

verbe
haahana
vérité
tiàtohu nui
vernis
vāneti
verre
vea
verre (en)
karahi
verre de lampe
karahi àma
verser un liquide
1)- ìiki

2)- kiini

vert
1)- òutī

2)- metie

vert foncé
1)- òutī tee

2)- metie ìi

vertu
hakatu uo i te meitaì
veste
koti
viande
kiko înaì
vice
hakatu hauhau

hakatu pē

vider
titii
vil, méprisable
toomanu
ville
1)- punahaè

2)- punafaè

vin
uaina
vinaigre
vīneka
vinaigrette
tai vīneka
vini
1)- pūùu haì tekao

2)- pūùu haì teào

vinyle
eaea

pōreni

viol
tītoi pakapaka

tītoi puhara

violent
oko nui
violente tempête
1)- tai metaki pekē

2)- tai metani pekē

violet
1)- kōpūmeika

2)- ôpūmeià

virement
huìnamoni
virement permanent
huìnamoni mau
virus
manumanu tekeo

Joomla Template by ThemeXpert