Rechercher un mot dans le dictionnaire (expressions régulières autorisées)
Mot français Ponatekao - Terme
māàa
bouffon
(Ho, Ta, Fi)
maire
hakaìki
mairesse
kuihakaìki
mairie
haèmataèinaa
Nord
mairie
faèmataèinaa
Sud
makamaka (-iti)
auriculaire (doigt)
(Nh, Up)
makamaka (-tū)
annulaire (doigt)
(Nh, Up)
māmaka (-iti)
auriculaire (doigt)
(Nh, Up)
māmaka (-tū)
annulaire (doigt)
(Nh, Up)
māmana (-iti)
auriculaire (doigt)
(Uh, Ho, Ta, Fi)
māmana (-tū)
annulaire (doigt)
(Uh, Ho, Ta, Fi)
marché (bon-)
hooiti
Fi
marché (bon-)
hokoiti
Nord, Ho, Ta
matakōìò
borgne (de naissance)
(Nh, Uh, Ho, Ta, Fi)
matakōriro
borgne (de naissance)
(Up)
matapuà
borgne (temporairement)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
mau
abois (être aux-)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
mauatee
enregistrer (s’-) (voyages)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
mauateea
enregistrement (voyages)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
mauhani
abonné
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
mauhani
abonner (s’-)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
maupii
écologie
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
maupii
écologique
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
maupiifenua
écosystème (-terrestre)
(Ho, Ta, Fi)
maupiihenua
écosystème (-terrestre)
(Nh, Up, Uh)
maupiitai
écosystème (-marin)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
meurtre
hakamate
Up
meurtre
haamate
Nh, Uh, Sud
meurtrier
ùumi (-ènata)
Sud
meurtrier
kukumi (-ènana)
Nord
minutieux (travail)
nenea (hana)
moho
bleu (-indigo)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
monikiki
or
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
monitea
argent (métal)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)
moquer (se-)
hini
Nh, Ta
moquer (se-)
hakameemee
Up, Uh
moquer (se-)
hakamee
Up
moquer (se-)
haamee
Nh, Uh, Sud
moquer (se-)
haameemee
Nh, Sud
mouche (scatophage)
rerie
Sud
mouche (scatophage)
piura
Nord
mouche (scatophage)
nenie
Ho
murere
balancer (se-)
(Nh, Up, Uh, Ho, Ta, Fi)

Joomla Template by ThemeXpert